Utforska urval av produkter

Här

Blue Angel

Blue Angel garanterar att en produkt uppfyller höga miljökrav, inklusive att skydda konsumenternas hälsa.

Carbon Neutral

CarbonNeutral-produkt från Natural Capital Partners mäter alla utsläpp som skapas vid produktens tillverkning, gör interna minskningar och kompenserar resten.

Carbon Neutral certified

Carbon Neutral Certified av SCS Global Services innebär att produktens koldioxidutsläpp har mätts och minskat, med eventuella återstående utsläpp kompenserade.

Climate Partner

Climate neutral by ClimatePartner verifierar att en produkts koldioxidavtryck har kalkylerats, är kontinuerligt reducerad samt klimatkompenserat för.

EU Organic

EU Organic produkter innehåller noll eller minimalt med kemiska bekämpningsmedel eller gödningsmedel, stödjer djurens välbefinnande samt icke-genetiskt modifierade standarder.

FSC

Forest Stewardship Council-certifierade produkter stöder ansvarsfullt skogsbruk och hjälper till att hålla skogarna friska för framtida generationer.

Made in Green

Made in Green by Oekotex produkter är testade för skadliga ämnen och tillverkas på säkrare arbetsplatser med minskad miljöpåverkan.

Natrue

Natrue-certifierade kosmetika är gjorda av naturliga ingredienser.

Nordic Swan

Svanenmärkta produkter uppfyller krav på kemikalieanvändning, resursförbrukning, utsläpp av växthusgaser och biologisk mångfald.